Перелiк публiкацiй

У Державному підприємстві «Морський торговельний порт «Южний» буде проведено оцінку корупційних ризиків
Дата публікації: 12.10.2019
Наказом в.о. директора ДП «МТП «Южний» Яблунівського А.М. №1278 від 10.10.2019 року, прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків у Державному підприємстві «Морський торговельний порт «Южний».

Для більш детального та всебічного проведення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків та їх оцінки у Державному підприємстві «Морський торговельний порт «Южний» буде утворено комісію з оцінки корупційних ризиків.

З метою взаємодії з громадськістю щодо реалізації державної антикорупційної політики та залучення громадськості до участі у заходах щодо запобігання корупції і забезпечення прозорості роботи Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний», пропонуємо громадським організаціям, об'єднанням, іншим інститутам громадянського суспільства надати кандидатури представників громадськості та експертів для роботи у зазначеній вище комісії.

Пропозиції та прохання надсилати до 31 жовтня на електронну адресу antikor.mtpy@gmail.com з темою листа «Комісія з оцінки корупційних ризиків». У разі виникнення додаткових питань звертайтесь за номером телефону: (048) 750 75 93.
До відома декларантів
Дата публікації: 13.09.2019
Звертаємо особливу увагу декларантів на необхідність подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Суттєвими змінами відповідно до статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» є отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. На 1 січня 2019 року така сума складає 96050 грн.

Згідно з підпунктом 14.1.54 п ункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу Україи дохід з джерелом їх походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді, зокрема, доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю.

Разом з тим, суб’єкт декларування також зобов'язаний подати повідомлення у разі отримання кредиту, позики, поворотної фінансової допомоги (позички) тощо на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Суб’єкт декларування у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування. Подати таке повідомлення можливо в такій же формі, як і подання декларації, - шляхом заповнення відповідної форми в особистому електронному кабінеті декларанта на сайті НАЗК.

Зазначаємо, що подання повідомлення не звільняє декларанта від обов’язка вносити відповідні відомості до щорічної декларації.

Повідомлення про суттєві зміни не подається щодо членів сім’ї суб'єкта декларування.

Крім того, особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону), є суб'єктами декларування, які згідно з положеннями частини другої статті 52 Закону у разі суттєвої зміни і їх майновому стані також зобов'язані письмово повідомити про це Національне агентство. Тобто, якщо суб'єкт декларування припинив виконувати функції держави або місцевого самоврядування у серпні 2017 року, а декларацію особи, яка припинила відповідну діяльність, подав у лютому 2018 року, то обов'язок у такого суб'єкта декларування подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані припинився після подання декларації особи, яка припинила виконувати функції держави або місцевого самоврядування.

Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.
До відома декларантів
Дата публікації: 07.08.2019
До відома декларантів підприємства звертаємо увагу на наступну інформацію.

Національне агентство з питань запобігання корупції протягом I півріччя 2019 року затвердило результати повних перевірок 662 декларацій. Це в 1,4 раза перевищує кількість ухвалених Національним агентством рішень про результати повних перевірок декларацій за весь 2018 рік (472 рішення).

Із 662 декларацій 337 декларацій були відібрані для перевірки Системою логічного арифметичного контролю. Перевірки інших декларацій були розпочаті за повідомленнями від правоохоронних органів, громадських організацій та викривачів, а також на підставі статті 50 Закону України «Про запобігання корупції» («Повна перевірка декларацій»).

За результатами здійснених повних перевірок декларацій у І півріччі цього року в 40-ка осіб виявлено недостовірні відомості у деклараціях на загальну суму майже 390 млн гривень.

За фактами декларування недостовірної інформації Національне агентство склало та направило до Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та органів Національної поліції для здійснення досудового розслідування 52 обґрунтовані висновки про виявлення ознак кримінальних правопорушень (стаття 366-1 ККУ).

Також складено та направлено до суду 11 адмінпротоколів за частиною четвертою статті 172-6 КУпАП (подання недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів).

Пришвидшенню процесу перевірки декларацій сприяло запровадження Національним агентством Системи логічного та арифметичного контролю декларацій (ЛАК), обміну інформацією з 13-ма державними реєстрами. До Спадкового реєстру, Реєстру довіреностей і Реєстру актів цивільного стану, за позицією Міністерства юстиції, доступ НАЗК може бути відкритий тільки після ухвалення відповідного закону.

Нагадаємо, що процедура повної перевірки декларації застосовується у разі виявлення невідповідностей за результатами перевірки Системою ЛАК.

Також повній перевірці підлягають декларації ТОП-посадовців та суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків. У 2019 році НАЗК розпочало 1020 повних перевірок декларацій, відібраних Системою ЛАК. Як повідомляла прес-служба НАЗК, Система ЛАК перевірила 2,7 млн щорічних е-декларацій за 5 днів.

Повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів і може здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

Звертаємо увагу декларантів на повноту та достовірність інформації при заповненні декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.
Змінилась вартість подарунків, які можуть отримувати посадові особи ДП «МТП «Южний»
Дата публікації: 12.07.2019
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та п. 5.6 Антикорупційної програми «ДП МТП «Южний» посадові особи підприємства можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність. Якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової (частина перша статті 1 Закону).

Слід відзначити, що з 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб змінився і наразі становить 2007 гривень (ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»).

Відтак, посадові особи підприємства можуть одноразово приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо їх вартість не перевищує 2007 гривень, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року не перевищує 3842 гривень.

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
1) даруються близькими особами (тобто від осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у т.ч. осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням);
2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

В той же час, посадовим особам підприємства забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:
1) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями;
2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи. При цьому не має значення сам характер підпорядкування: безпосередній чи опосередкований.
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
Дата публікації: 19.12.2018
Звіт - посилання
Таблиця - посилання
Iнформуємо щодо зміни вартості «дозволених» подарунків, які можуть отримувати посадові особи на ДП «МТП «ЮЖНИЙ»
Дата публікації: 17.07.2018
Згідно із положеннями частини другої статті 23 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) посадові особи підприємства можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки. Аналогічна за змістом норма закріплена в п. 5.6 Антикорупційної програми ДП «МТП «Южний».

З огляду на це, звертаємо увагу посадових осіб ДП «МТП «Южний», що прожитковий мінімум для працездатних осіб змінився і з 01.07.2018р. відповідно до положень ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018рік становить 1841 гривню.

Тобто, зазначені особи можуть одноразово приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо їх вартість не перевищує 1841 гривню, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року не перевищує 3682 гривень.

Однак, абзац 2 частини другої ст. 23 ЗУ «Про запобігання корупції» передбачає, що зазначені обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

1) даруються близькими особами;
2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

При цьому, згідно частині першої ст. 23 ЗУ «Про запобігання корупції», посадовим особам ДП «МТП «Южний» забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

1) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями;
2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Звертаємо увагу, Антикорупційною програмою, яка затверджена наказом Директора №1958 від 28.12.2017р. передбачено порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками порту а також алгоритм дій посадових осіб підприємства у разі отримання ними пропозиції щодо подарунка або неправомірної вигоди, виявлення чи отримання подарунка або майна, що може бути неправомірною вигодою.

Крім того, вказана Антикорупційна програма закріплює порядок передачі подарунків, одержаних як подарунки ДП «МТП «Южний» та процедуру зберігання і передачі уповноваженим органам подарунків, одержаних посадовими особами підприємства та майна, що може бути неправомірною вигодою.

Довідково. Подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової (частина перша статті 1 Закону).
Iнформацiя про подання електронної декларацiї
Дата публікації: 1.09.2017
Актуально - посилання
Важливо. Строк подання декларацій продовжено до 01 травня 2017 року
Дата публікації: 1.09.2017
Важливо. Строк подання декларацій продовжено до 01 травня 2017 року - посилання