Стратегічний план розвитку на середньостроковий період на 2018-2022 роки та Інвестиційний план на 2018-2022 роки державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» затверджено 11 жовтня 2018 року Наказом № 466 Міністерства інфраструктури України.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Мета розробки стратегічного плану

Стратегічний план розвитку державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на середньостроковий період на 2018-2022 роки розроблено з метою проведення узгодженої інвестиційної політики, дотримання виконання програмних, стратегічних та фінансових документів, затверджених наказами Міністерства інфраструктури України та актами Кабінету Міністрів України.

Реалізація стратегічного плану розвитку ДП «МТП «Южний» на період до 2022 року забезпечить:
- збільшення обсягів перевалки вантажів;
- збільшення конкурентних переваг в обробці навалювальних вантажів;
- необхідну диференціацію послуг в умовах конкурентної боротьби за вантажопотоки;
- надійність роботи перевантажувального устаткування;
- підтримання умов безпеки та охорони праці на належному рівні.

Стратегічні напрями та цілі

Стратегічним напрямом діяльності ДП «МТП «Южний» є інтенсивний розвиток на територіях, що знаходяться у постійному користуванні підприємства, зокрема, будівництво нових виробничих потужностей як за рахунок власних коштів, так і з можливістю залучення коштів інвесторів.

Стратегічний напрямок розвитку ДП «МТП «Южний» транслюються в дві ключові стратегічні цілі, для досягнення яких розроблені відповідні завдання:

1. Довести обсяг вантажопереробки у 2025 році до 20,0 млн т.:
- будівництво комплексу універсальних складів підлогового зберігання;
- будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних вантажів;
- будівництво станції навантаження вагонів;
- будівництво спеціалізованого комплексу з прийому та зберігання тарно-штучних вантажів на причалі №38;
- будівництво універсального перевантажу-вального комплексу на причалі №5в;
- реконструкція та модернізація вугільно-рудного комплексу.

2. Забезпечити стійку конкурентну перевагу в обробці великотоннажних суден:
- заміна застарілого перевантажувального обладнання;
- покращення внутрішньої логістики (розвиток колійного господарства).

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Інвестиційний план ДП «МТП «Южний» на 2018-2022 роки сформовано на основі Стратегічного плану розвитку ДП «МТП «Южний» на середньостроковий період на 2018-2022 роки, а також аналізу технічного стану виробничих об’єктів та основних засобів.

Інвестиційним планом ДП «МТП «Южний» на 2018-2022 роки передбачена реалізація декількох масштабних інвестиційних проектів, а саме:
- будівництво комплексу універсальних складів підлогового зберігання;
- будівництво складу вантажів відкритого зберігання № 2;
- будівництво установки резервного електропостачання;
- будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу експортно-імпортних навалювальних вантажів;
- розвиток колійного господарства;
- придбання перевантажувальної техніки;
- модернізація вугільно-рудного комплексу;
- будівництво станції навантаження вагонів;
- будівництво спеціалізованого комплексу з прийому та зберігання тарно-штучних вантажів на причалі №38;
- будівництво універсального перевантажувального комплексу на причалі №5в.

Необхідність реалізації цих проектів зумовлена потребою зміцнення та розвитку конкурентних переваг серед українських портів і приватних операторів, а також метою зайняття лідируючих позицій підприємства у міжнародному сегменті ринку транспортних послуг. Після реалізації вищенаведених проектів розвитку ДП «МТП «Южний» буде спроможне забезпечити переробку існуючих та залучених вантажопотоків.

Стратегічний план ДП МТП Южний до 2022 року (завантажити)
Дата публікації: 22.10.2018
Інвестиційний план ДП МТП Южний на 2018-2022 роки (завантажити)
Дата публікації: 22.10.2018